Nytt betalingssystem.

Alle i klubben har nå fått mail om at medlemsavgift i klubben og innbetaling treningsavgift nå er stoppet.

Betalingen gjennom fagsystemet har vi nå gått bort ifra og sender derfor fra 2019 faktura på disse tingene gjennom vårt nye regnskapssystem Visma e-accounting.