Styret

Her er styret i Jessheim Bokseklubb 2018-19. 


Styreleder: Tom Vangen
Tom

Tlf: 970 04 531

E-mail: leder.jessheimbokseklubb@gmail.com

Gjøremål i klubben:

Trener, forbundsdommer, dommeransvarlig, ansvarlig for politiattester og barneidrettsansvarlig.

Nestleder: Ellen Cecilie Omsted Holter

Tlf: 916 19 995

E-mail: ellen.holter@oras.com

Gjøremål i klubben:

Dommer.

Styremedlem: Kristoffer Stein

Tlf: 482 73 330

E-mail: kri_stein@hotmail.com

Styremedlem: Ståle Elverhøi.
SAMSUNG CSC
Ståle

Tlf: 928 54 257

E-mail: sta-elve@online.no


Styremedlem: Arne Willy Pedersen.
Arne Will

Tlf: 920 11 672

E-mail: arnew@live.no

Gjøremål i klubben:

Materialforvalter og dugnadsansvarlig.

Styremedlem: Jannike Omland Grefslie.
Jannike

Tlf: 932 14 870

E-mail: jomlgref@hotmail.com

Gjøremål i klubben:

Kasserer.

Varamedlem: Nosheen Shaukat.

Tlf : 924 92 878

Mail: noshi84@hotmail.com

Varamedlem: Emily Holthe

Tlf : 918 87 305

Mail : emily@janic-carlo.no