Styret

Her er styret i Jessheim Bokseklubb 2019-20. 


Styreleder: Tom Vangen
Tom

Tlf: 970 04 531

E-mail: leder.jessheimbokseklubb@gmail.com

Gjøremål i klubben:

Trener, forbundsdommer, dommeransvarlig, ansvarlig for politiattester og barneidrettsansvarlig.

Nestleder: Emily Holthe
Emily

Tlf: 918 87 305

E-mail: emi9ly@holthe.biz

Styremedlem: Ellen Cecilie Omsted Holter
Ellen

Tlf: 916 19 995

E-mail: ellen.holter@oras.com

Gjøremål i klubben:

Dommer.