Dommere

Tom

Forbundsdommer: Tom Vangen

 

 

 

Diplomdommer: Ellen Omsted Holter

Ellen

 

 

 

Diplomdommer: Russel Borgen

Russsell Borgen
Russell

 

 

 

 

Kretsdommer: Stephen Tollefsen

Stephen